Sounds of the south

|

Kulturen som förändringskraft

De som oftast står längst fram i arbetet med förändring är de som utövar kultur. Musik, konst, film och andra kulturella uttrycksformer används som verktyg för att påpeka brister i samhället och inspirera till att arbeta för det bättre. Här kommer vi får lyssna till olika röster om kulturens kraft.

Anele Selekwa från Sydafrika talar om deras metoder att använda musik och andra kulturella uttryck för att förbättra vardagen för utsatta i Kapstaden. Föreläsningen följs upp av en panel som lyfter fram olika initiativ i Sverige och Sydafrika.

Föreläsningen och samtalet genomförs på engelska. Programpunkten kommer filmas för er som inte kan vara på plats.

Medverkande
Anele Selekwa, Soundz of the South
Jonas Eriksson, Inspire
Linnéa Wennberg, ABF