LO: Vad är "trygghet för vanligt folk"?

Vad är "trygghet för vanligt folk"? Trygghet på jobbet är LOs viktigaste fråga. Vi kräver trygga anställningsformer, bra arbetsmiljö och ett tryggt välfärdssytem i Sverige. Vi vill ha ordning och reda i skolan, fler och mer välutbildad personal i äldreomsorgen. Vi vill att vård ska ges efter behov, aldrig efter plånbokens tjocklek. LO vill stoppa vinstjakten i välfärden.