Fossilfritt Sverige

Samtidigt som konsekvenserna av klimatförändringarna blir allt tydligare pågår nu en omställning av samhället bort från fossila bränslen. Riksdagen har beslutat att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045. Är det målet möjligt att nå?

Peter Söderberg är kommunikationsansvarig på regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Fossilfritt Sverige samlar företag, kommuner, regioner och organisationer som ställer sig bakom ambitionen att göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer och arbetar med att röja undan hinder och påskynda omställningen.