Varför ska jag rösta?

Varför ska jag som ung vara med och försöka påverka? Det pratar Ellen Frostell, projektledare för stiftelsen Höj Röstens kampanj inför valet, om. Hon diskuterar den ständiga frågan om varför varje enskilds persons röst räknas, och hur viktigt det är att göra sin röst hörd. Högaktuella frågor idag, i en tid där gapet mellan de som väljer att rösta och de som inte gör det ökar kraftigt. Höj Rösten är ett partipolitiskt oberoende initiativ vars arbete och mål är att öka ungas politiska engagemang. Inför valet I september gör Höj Rösten en kampanj vars syfte är att öka valdeltagandet på de platser där andelen röstande var lägst I förra valet.