GDPR

Varför vi behöver kontaktuppgifter av dig?

Peace & Love behöver insamla personuppgifter och spara när du registrera dig som funktionär. Personuppgifter som vi behöver är för- och efternamn, personnummer, mailadress, telefonnummer adress, kontaktuppgifter till närmast anhörig. Vi behöver kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig när du är funktionär hos oss, personuppgifter för att kunna identifiera dig när du ska vara funktionär samt för våra försäkringar.  Kontaktuppgifter till närmaste anhörig behöver vi utifall det skulle hända dig något när du är funktionär hos oss. Vi behöver även dina personuppgifter för att debitera dig om du bryter mot ditt avtal som funktionär hos Peace & Love.

Vilka som kommer se dina kontaktuppgifter?

Tillgång till dina personuppgifter är begränsad inom föreningen, det är endast dom personer som arbetar med funktionärer som har tillgång till dina uppgifter. Din uppgifter sparas maximalt 1 år, du kan när som helst begära att du får din uppgifter hos oss raderade. Detta betyder dock per automatik att du inte längre kan vara funktionär hos oss.

Kontakta oss om du har några funderingar

Vid frågor angående vilka uppgifter vi har sparade om dig, eller för att få dessa uppgifter raderade kontakta oss på funktionar@peaceandlove.se